תפארת בדק בית וליקויי בניה - Évaluation immobilière
חיפוש באתר
לקוחות ממליצים
דוחות בדיקה לדוגמה
תפארת בתקשורת
ראיון עם מנכ"ל תפארת עורך הדין יצחק אפרתי במבט לחדשות
סרטון תדמית של חברת תפארת ביקורת מבנים
Les services d'évaluation immobilière sont fournis dans tout le pays.

Les principes de la société Tiferet, spécialisée dans l'évaluation immobilière, sont le professionnalisme, la rigueur et de fiabilité. Notre société propose ses services d'évaluation immobilière pour le secteur professionnel, pour les avocats, le privé et les institutions publiques. 
L'entreprise se spécialise dans une variété de sujets dans l’évaluation immobilière comprenant entre autres:

Examen des dommages irréparables causant une dépréciation de la valeur immobilière, certifié par un rapport d’ingénieur.
Vérification de licence de propriété (ce qui est importants pour les acheteurs en période de préachat), à savoir l'évaluation effective de la construction et la comparaison avec les permis de construire déposés aux archives de la municipalité.  Grâce à ce rapport le client obtient une image claire, ce qui lui permet de savoir si la zone bâtie est sous un permis de construire, ou si il aura la possibilité de recevoir rétroactivement un permis afin de répondre au programme du PLU ou ‘Plan local d'urbanisme’ (par exemple l'existence d'un grenier dans une zone ou le PLU ne le permet pas ou alternativement un grenier existant sans permis de construction). Il est important de savoir qu’il vous sera prélevé des taxes et frais sur une construction sans permis.
Avis d'expert immobilier, appréciation réelle sur la planification.L’état des lieux, ce qui peut être construit selon le PLU et ce qui est prévu.   Les plans du PLU sont déposés ou en conception (ce qui comprend également le temps prévu pour approuver le plan). Ceci est important pour les acheteurs voulant rajouter à la construction existante.
Avis d'expert immobilier sur l’appréciation réelle des programmes environnementaux. Le but est de cibler le programme environnemental qui se trouve à proximité de la propriété en question. Ceci, afin d’éviter d'acquérir un bien se trouvant  à proximité d'une zone non construite et présentant donc un risque si par exemple cette zone est destiné à être une école ou un immeuble de grande hauteur ou toute autre projet inquiétant.
Calcul des taxes immobilières et des prélèvements qui s'appliquent aux biens immobiliers.
Réduction des taxes immobilières et des prélèvements grâce à une réévaluation des biens.
Traitement des objections. Les objections au plan sont nuisibles. Nous représentons vos intérêts au comité local et régional.
Traitement et arbitrage sur une propriété commune:     comme le calcul de la valeur d'un toit (combien les propriétaires doivent payer pour un toit commun), construction d'un  ascenseur et quels seront les coûts par étage.
Valeur du bien immobilier avant achat, partage des biens, héritage, etc.
Chaque section peut être ajoutée au forfait complet - par exemple la valeur de la propriété + planification +  programmes environnementaux.
Packs d'évaluations immobilières pour les cabinets d'avocats.Les avocats ne connaissant pas les planifications, les droits de construction et les coûts, évitent donc de traiter le sujet et font appel a nous (il y a eu des cas a Tel Aviv ou l’on a essayé de vendre des sous-sols en tant qu'appartements, hors selon le PLU de Tel Aviv il est interdit de loger dans des sous-sols. Il y a également des sas de sortie de toit qui ont été vendu comme appartement à part entière sans prendre en compte que c'est totalement interdit. L'achat d'un tel appartement serait une perte certaine d'argent).
Réduction des paiements concernant l'Administration des Terrains en Israël.
La société Tiferet s'est spécialisée dans le secteur de l'expertise immobilière et est active dans le domaine commercial, industriel, propriétés résidentielles et plus encore. 
Faire appel à nos experts en immobilier vous évitera l'achat d'un bien non approprié et vous aidera à détecter et à traiter les défauts et problèmes du bien et donc de réduire et ajuster le prix de la propriété selon sa valeur exacte après déduction du coût des réparations identifiées par l'ingénieur expert. 
Nous serons heureux de vous compter parmi notre clientèle et de vous fournir un devis fiable, rapide et rigoureux en termes d'évaluation immobilière, d'inspection d'habitation, de défauts de construction et d'inspection des structures.

Évaluation immobilière

ראיון בערוץ 10 עם מנכ"ל חברת תפארת
  לקבלת הצעת מחיר
  המלצות לקוחות

  מר אפרתי הנכבד שלום .
  איש יקר אני מודה לך על עזרתך בקשיים שנצברו מול הקבלן עצותיך המקצועיות וחוות הדעת שסיפקתם פתרו עבור הקבלן והן עבורנו את כל המחלוקות.
  שני דודל פתח תקוה.

  לכבוד תפארת.....
  הנדון: ליקויי בניה.
  מר אפרתי רצינו להביע בפניך את תודתנו לכל העזרה שנתת לנו מיום כניסתנו לדירה החדשה ועד להבאתה למצב ראוי ומושלם לדיור.
  תודה רבה
  זוננשיין מירב ומוטי.

  לכבוד מר אפרתי מנכ"ל תפארת.....
  שולח לך שי צנוע זה בצירוף מכתבי לאות הערכה והוקרה על עזרתך בהתמודדות עם הקבלן .

  לכבוד תפארת...
  לידי המנכ"ל מר אפרתי
  ברצוננו להודות על היחס החם והעזרה שנתת לנו בנושא ליקויי הבניה בסופו של יום הקבלן חוייב לשלם לנו סך 45,000 ₪ בעקבות הליקויים שבדוח שביצעתם עבורנו..
  בתודה
  רונן וחגית ערוסי.
  לכבוד חברת תפארת.....
  הנדון : הערכה רבה בעזרה שנתתם לנו.
  בפנייתנו לחברתכם עמדו בפנינו עוד 2 הצעות שקיבלנו מקולגות שלכם, הצעות אף זולות מהצעתכם. אך ב"ה משהו בקול וביחס שנשמע כבר מההתחלה בצד השני של הקו שכנע אותנו לבחור בכם. היום בתום התהליך אנו ממש ממש מודים לה שבחרנו בכם. התוצאה מדהימה- קיבלנו מהקבלן תיקונים ע"ס הנחייתכם( נציין בזאת שליפני חוות הדעת לא עזרה שום פניה שפנינו לקבלן!!) וכן פוצינו בחניה נוספת בשווי לא מועט.
  תודה רבה ויישר כוח.
  הצטרף אלינו לפייסבוק!