ליקוי בניה-צנרת פגומה,צנרת סתומה

סתימה בצינור ניקוז, שאריות בניה, אבנים בצינורות

ליקוי בנייה מדרגה בכניסה לממ"ד

ביצוע פרט משקוף דלת ממ"ד בצורה לא נכונה. הדבר מהווה מפגע בטיחותי ומצריך פילוס מחדש של פני הריצוף.

ליקויי בניה – אריחים בולטים / שקועים מכלל המשטח

זאת בניגוד למפרט הכללי הבין משרדי לבניה (הספר הכחול סעיף 10014)

ליקויי בניה – רטיבויות מעל הפנלים לאורך הקיר, חדירת מים לחשמל

תכולת הרטיבות במצע התחתון גבוה מהמותר וזאת בניגוד לתקן ישראלי 1629 ו-1555
מקור הרטיבות בחומר רטוב, חול רטוב אינו מעביר כוחות כראוי, גורם לשקיעות, הינו מקור לעובש וליצירת מלחי אצמנט מתוך המישקים

ליקויי בניה – התפוררות והתפרקות חלקים מהריצוף

אבן הריצוף צריכה להיות שלמה, בת קיימה ללא סדקים, ללא חרסית, ללא חול, ללא חללים, ללא פגמים אחרים העלולים להשפיע על קיומה או על המראה שלה – לא עומד בתקן!

ליקויי בניה – פגיעות מכניות בריצוף

המרצפות אשר סופקו מלוות בפגיעות מכניות
יש להחליף אריחים פגומים באריחים מאותה סדרה ואותו גוון
חובה לציין ליקוי זה בזמן פרוטוקול המסירה הראשוני

ליקויי בניה – מרווחים בין מוטות המעקה

בניגוד לתקן ישראלי 1142 סעיף 6.1.4.1 לא יעלו המרווחים בין מוטות המעקה לבין עצמם מכדור קשיח שקוטרו 10 ס"מ.
זהירות – סכנה בטיחותית!!!
יש לפרק המעקה ולהרכיב מעקה תקין – ליקוי תכנון.

ליקוי בנייה- רטיבות בפורטימטר מעל המותר 

סימני רטיבות במקומות פזורים בריצוף ובקירות.

הדבר נובע מאיטום לקוי של תחתית הקירות, יש לחפור מצדו החיצוני של הקיר ולאטום חלק הקיר החודר לקרקע למניעת עליה קפילרית של מים.

תקנות התכנון והבניה סעיף 5.32 דורש כי "קירותיו החיצוניים של בנין יתוכננו וייבנו באופן המונע חדירת מים ורטיבות לתוכן מבחוץ"

ליקויי בניה – הותקנו אריחים מסוג ב'

הותקנו אריחים מסוג ב'
חובה לציין ליקוי זה בזמן פרוטוקול המסירה הראשוני
זאת בניגוד ל:
– תקן ישראלי 1555 חלק 3 סעיף 5.1.4.4 – הדורש כי "בודקים שכל האריחים שלמים ושפני האריחים נקיים, פוסלים לשימוש כל אריח קרמיקה… שמגלים בו פגמים החורגים מהמותר לפי תקן ישראלי314 ותקן ישראלי 1353 בהתאמה. אריחים שנסדקו או נפגעו במהלך העבודה או שנתגלו כפגומים יוסרו ויוחלפו באחרים" וזאת בניגוד למפרט הכללי הבין משרדי לבניה (הספר הכחול) סעיף 10042
– מפרט הכללי סעיף 10021 – הדורש כי "פני האריחים יהיו חלקים… וכל מקצועותיהם יהיו ישרים, נקיםם ובלתי פגומים… כל אריח שפניו או מקצועותיו או פינותיו אינם עומדים בדרישות דלעיל לא ישמש לריצוף… וכן… כל אריח פגום, מוכתם או סדוק יפסל ויורחק מהאתר, אפילו אם כבר נקבע במקומו
– למפרט הכללי סעיף 10020 – הדורש כי …בשטחים מוגדרים ישמרו גוון ומרקם אחידים