תפארת בדק בית וליקויי בניה - חוות דעת הנדסית של מהנדס בדק בית
חיפוש באתר
לקוחות ממליצים
דוחות בדיקה לדוגמה
תפארת בתקשורת
ראיון עם מנכ"ל תפארת עורך הדין יצחק אפרתי במבט לחדשות
סרטון תדמית של חברת תפארת ביקורת מבנים

חוות דעת הנדסית של מהנדס בדק בית

בסיום בדיקת בדק בית מקבל הלקוח חוות דעת הנדסית ממהנדס בדק הבית אשר מפרטת את ליקויי הבניה שנמצאו בדירה. בעזרת חוות דעת זו ניתן לעמוד מול הגורמים הרלוונטיים.

המטרה המרכזית של בדיקת בדק בית היא להציג למזמין הבדיקה, בין אם הוא הרוכש הפוטנציאלי של הנכס או בכלל המוכר של הנכס, תמונת מצב מקצועית של הבניה במבנה.
מהנדס בדק הבית בוחן את שטח המבנה של הדירה או הבית הפרטי ומעניק בסוף הבדיקה את הערכתו המקצועית הכתובה במסמך משפטי.
הערכתו המקצועית הנה דו"ח ממצאים של בדיקת בדק הבית, אשר גם מכונה בשפה המקצועית והמשפטית כ"חוות דעת הנדסית של מהנדס בדק בית".
חשוב לוודא שבסיום בדיקת בדק הבית אתם מקבלים עותק של חוות הדעת ההנדסית ממהנדס בדק הבית, זאת מכיוון שחוות הדעת ההנדסית יכולה לשמש אתכם במספר דרכים.

חוות דעת הנדסית מפרטת את מצב הדירה הריאלי

בעסקת רכישה של דירה תמיד קיים פער בין מחיר הדירה המבוקש על ידי המוכר לבין הסכום שהרוכש הפוטנציאלי מוכן לשלם.
בהרבה מקרים הפער במחירים הללו נובע מפער בין תפיסת ערך הדירה של אחד הצדדים בהשוואה למצב הדירה בפועל, למשל מוכר דירה פוטנציאלי אינו מודה לליקוי בניה מסוימים בדירה שלו ומעריך את ערך הדירה הרבה מעל ערך השוק הריאלי שלה בהתאם להימצאות אותם ליקויי בניה.
חוות דעת הנדסית של בדק בית הנה מסמך מקצועי אשר תפקידו להציג לכל הגורמים הרלוונטיים את מצב הבניה בדירה. חוות דעת הנדסית יכולה לסייע לרוכש פוטנציאלי להוריד את מחיר הדירה, או מצד שני, יכולה להצדיק את מחיר הדירה המבוקש.
מהנדס בדק בית מציג בחוות הדעת ההנדסית את איכות הבניה בדירה בשפה מקצועית ומוגדרת שאינה משתמעת לשתי פנים.

חוות דעת הנדסית מפרטת את כלל ליקויי הבניה בדירה

רוכשים של דירות יד שנייה ובעלי דירות בפרויקטים חדשים חייבים לבצע בדק בית קודם כל על מנת לאתר ליקויי בניה, לפני סגירת עסקת רכישה ולפני אישור קבלת מפתח.
רק לאחר מהנדס בדק בית בחן את כלל הדירה והעניק להם חוות דעת הנדסית המפרטת את כל ליקויי הבניה שאותרו, אז יכולים הרוכשים לעמוד מול הקבלן או המוכר לטיפול בליקויי הבניה לפני סגירת העסקה.

חוות דעת הנדסית הנו מסמך הקביל בבית משפט

מומלץ להחזיק בחוות דעת הנדסית של מהנדס בדק בית למקרה של סכסוך מול מוכר הדירה, הקבלן המבצע, קבלן שיפוצים וכו'.
חוות דעת הנדסית של מהנדס בדק בית מוכרת על ידי בית משפט בתור ראיה במקרה של סכסוכים בנושא בניה ויכולה לשרת אתכם בסכסוך משפטי.

מבנה חוות הדעת ההנדסית

דו" הממצאים של בדיקת בדק בית הנו מסמך מפורט שבו מוצגת תמונת מצב ריאלית של הבניה בנכס כלשהו על פי החוקים המקצועיים של תחום פיקוח הבניה.
תחילה, חוות הדעת ההנדסית חייבת לכלול מידע על מהנדס בדק הבית שביצע את הבדיקה. חוות הדעת ההנדסית תציין את השכלתו, הכשרתו וניסיונו של מהנדס בדק הבית. ציון הכשרתו וניסיונו של מהנדס בדק הבית מעניק אשרור לחוות הדעת ההנדסית.
חוות הדעת ההנדסית כוללת ברובה פירוט מקצועי, הן בכתב והן בצורה וויזואלית, של כל חריגות הבניה וליקויי הבניה שהתגלו במהלך בדיקת בדק הבית על ידי מבצע הבדיקה. בנוסף לכך יציין מהנדס בדק הבית את כללי הבניה המקצועיים שמופרים בנכס ויציג מדידות מדויקות שבוצעו במידת הצורך.
בהמשך לפירוט הליקויים בנכס יציג מהנדס בדק הבית את המלצתו לגבי אופן הטיפול בכל לקויי הבניה והערכה של עלויות הטיפול בליקויים הקיימים.
  לקבלת הצעת מחיר
  המלצות לקוחות

  מר אפרתי הנכבד שלום .
  איש יקר אני מודה לך על עזרתך בקשיים שנצברו מול הקבלן עצותיך המקצועיות וחוות הדעת שסיפקתם פתרו עבור הקבלן והן עבורנו את כל המחלוקות.
  שני דודל פתח תקוה.

  לכבוד תפארת.....
  הנדון: ליקויי בניה.
  מר אפרתי רצינו להביע בפניך את תודתנו לכל העזרה שנתת לנו מיום כניסתנו לדירה החדשה ועד להבאתה למצב ראוי ומושלם לדיור.
  תודה רבה
  זוננשיין מירב ומוטי.

  לכבוד מר אפרתי מנכ"ל תפארת.....
  שולח לך שי צנוע זה בצירוף מכתבי לאות הערכה והוקרה על עזרתך בהתמודדות עם הקבלן .

  לכבוד תפארת...
  לידי המנכ"ל מר אפרתי
  ברצוננו להודות על היחס החם והעזרה שנתת לנו בנושא ליקויי הבניה בסופו של יום הקבלן חוייב לשלם לנו סך 45,000 ₪ בעקבות הליקויים שבדוח שביצעתם עבורנו..
  בתודה
  רונן וחגית ערוסי.
  לכבוד חברת תפארת.....
  הנדון : הערכה רבה בעזרה שנתתם לנו.
  בפנייתנו לחברתכם עמדו בפנינו עוד 2 הצעות שקיבלנו מקולגות שלכם, הצעות אף זולות מהצעתכם. אך ב"ה משהו בקול וביחס שנשמע כבר מההתחלה בצד השני של הקו שכנע אותנו לבחור בכם. היום בתום התהליך אנו ממש ממש מודים לה שבחרנו בכם. התוצאה מדהימה- קיבלנו מהקבלן תיקונים ע"ס הנחייתכם( נציין בזאת שליפני חוות הדעת לא עזרה שום פניה שפנינו לקבלן!!) וכן פוצינו בחניה נוספת בשווי לא מועט.
  תודה רבה ויישר כוח.
  הצטרף אלינו לפייסבוק!