תפארת בדק בית וליקויי בניה - ליקויי בניה - הותקנו אריחים מסוג ב'
חיפוש באתר
לקוחות ממליצים
דוחות בדיקה לדוגמה
תפארת בתקשורת
ראיון עם מנכ"ל תפארת עורך הדין יצחק אפרתי במבט לחדשות
סרטון תדמית של חברת תפארת ביקורת מבנים
הותקנו אריחים מסוג ב' 
חובה לציין ליקוי זה בזמן פרוטוקול המסירה הראשוני 
זאת בניגוד ל: 
- תקן ישראלי 1555 חלק 3 סעיף 5.1.4.4 - הדורש כי "בודקים שכל האריחים שלמים ושפני האריחים נקיים, פוסלים לשימוש כל אריח קרמיקה... שמגלים בו פגמים החורגים מהמותר לפי תקן ישראלי314 ותקן ישראלי 1353 בהתאמה. אריחים שנסדקו או נפגעו במהלך העבודה או שנתגלו כפגומים יוסרו ויוחלפו באחרים" וזאת בניגוד למפרט הכללי הבין משרדי לבניה (הספר הכחול) סעיף 10042 
- מפרט הכללי סעיף 10021 - הדורש כי "פני האריחים יהיו חלקים... וכל מקצועותיהם יהיו ישרים, נקיםם ובלתי פגומים... כל אריח שפניו או מקצועותיו או פינותיו אינם עומדים בדרישות דלעיל לא ישמש לריצוף... וכן... כל אריח פגום, מוכתם או סדוק יפסל ויורחק מהאתר, אפילו אם כבר נקבע במקומו 
- למפרט הכללי סעיף 10020 - הדורש כי ...בשטחים מוגדרים ישמרו גוון ומרקם אחידים

ליקויי בניה - הותקנו אריחים מסוג ב'

ראיון בערוץ 10 עם מנכ"ל חברת תפארת
  לקבלת הצעת מחיר
  המלצות לקוחות

  מר אפרתי הנכבד שלום .
  איש יקר אני מודה לך על עזרתך בקשיים שנצברו מול הקבלן עצותיך המקצועיות וחוות הדעת שסיפקתם פתרו עבור הקבלן והן עבורנו את כל המחלוקות.
  שני דודל פתח תקוה.

  לכבוד תפארת.....
  הנדון: ליקויי בניה.
  מר אפרתי רצינו להביע בפניך את תודתנו לכל העזרה שנתת לנו מיום כניסתנו לדירה החדשה ועד להבאתה למצב ראוי ומושלם לדיור.
  תודה רבה
  זוננשיין מירב ומוטי.

  לכבוד מר אפרתי מנכ"ל תפארת.....
  שולח לך שי צנוע זה בצירוף מכתבי לאות הערכה והוקרה על עזרתך בהתמודדות עם הקבלן .

  לכבוד תפארת...
  לידי המנכ"ל מר אפרתי
  ברצוננו להודות על היחס החם והעזרה שנתת לנו בנושא ליקויי הבניה בסופו של יום הקבלן חוייב לשלם לנו סך 45,000 ₪ בעקבות הליקויים שבדוח שביצעתם עבורנו..
  בתודה
  רונן וחגית ערוסי.
  לכבוד חברת תפארת.....
  הנדון : הערכה רבה בעזרה שנתתם לנו.
  בפנייתנו לחברתכם עמדו בפנינו עוד 2 הצעות שקיבלנו מקולגות שלכם, הצעות אף זולות מהצעתכם. אך ב"ה משהו בקול וביחס שנשמע כבר מההתחלה בצד השני של הקו שכנע אותנו לבחור בכם. היום בתום התהליך אנו ממש ממש מודים לה שבחרנו בכם. התוצאה מדהימה- קיבלנו מהקבלן תיקונים ע"ס הנחייתכם( נציין בזאת שליפני חוות הדעת לא עזרה שום פניה שפנינו לקבלן!!) וכן פוצינו בחניה נוספת בשווי לא מועט.
  תודה רבה ויישר כוח.
  הצטרף אלינו לפייסבוק!