מכתב לפני הסדרת התשלום האחרון לקבלן

בס"ד

תאריך
הנדון: חוות דעת, בדק בית

א.ג.נ שלום רב,

עם הסדרת התשלום האחרון וקבלת החזקה בנכס הזמנו מהנדס מטעם חברת תפארת לביצוע בדק בית לדירתנו.

רצ"ב חוות דעת מפורטת בגין הליקויים שנמצאו.

נודה על התייחסותכם בהקדם.

בתודה,

משפחת _________

כתובת מדוייקת_________________

טלפון/ים__________________

בקשה לפיצוי כספי בגין ליקויי בניה


בס"ד
תאריך
הנדון: פיצוי כספי בגין ליקויי בניה

א.ג.נ שלום רב,

בתאריך __________ ביקר מהנדס מומחה ליקויי בניה בדירתנו לשם ביצוע בדק בית.

בחוות הדעת אשר הוגשה לנו על ידו נמצאו ליקויים שתיקונם נאמד בסך של 115,000 ש"ח.

לאור נסיונותיכם הרבים והכושלים במהלך ___ השנים האחרונות לתיקון הליקויים איננו יכולים להמשיך ולאפשר לסבל הזה להיות חלק מחיינו

אנו רואים כי אינכם מעוניינים בתיקון מקצועי ויסודי ללקויים והנכם מעוניינים יותר לייאש אותנו ולגרום לנו להרים ידיים.

אי לכך ובהתאם לזאת אנו דורשים מכם תוך 31 ימים ממכתב זה את עלות התיקונים שבדו"ח.

* הודעה נוספת לא תישלח.

נא התייחסותכם בהקדם.

בתודה,

משפחת _________

כתובת מדוייקת_________________

טלפון/ים__________________

בקשה לתגובה והתייחסות על כל סעיף בחוות הדעת ההנדסית

בס"ד
תאריך
הנדון: חוות דעת הנדסית, ביקורת מבנים

א.ג.נ שלום רב,

רצ"ב חוות דעת הנדסית אשר מעידה על ליקויים רבים בדירתנו.

אבקש את תגובתכם לחוות הדעת ההנדסית תוך 14 יום מקבלת מכתבנו זה.

נודה לכם במידה ותוכלו להעביר לנו טרום תחילת ביצוע התיקונים את התייחסותכם לכלל הרשימה המופיעה בדו"ח.

במידה ואינכם מסכימים לתקן ליקויים מסויימים נא לציין.

נודה על התייחסותכם בהקדם.

בתודה,

משפחת _________

כתובת מדוייקת_________________

טלפון/ים__________________

מכתב לקבלן שמתעלם או מתחמק מחוות הדעת ההנדסית                  תפארת – שירותי בדק בית

בס"ד
תאריך
הנדון: חוות דעת הנדסית, ביקורת מבנים

א.ג.נ שלום רב,

רצ"ב חוות דעת הנדסית אשר מעידה על ליקויים רבים בדירתנו.

אבקש את תגובתכם לחוות הדעת ההנדסית תוך 14 יום מקבלת מכתבנו זה.

נודה לכם במידה ותוכלו להעביר לנו טרום תחילת ביצוע התיקונים את התייחסותכם לכלל הרשימה המופיעה בדו"ח.

במידה ואינכם מסכימים לתקן ליקויים מסויימים נא לציין.

נודה על התייחסותכם בהקדם.

בתודה,

משפחת _________

כתובת מדוייקת_________________

טלפון/ים__________________

מכתב להגשה עם חוות הדעת ההנדסית בתום שנת הבדק

בס"ד

תאריך

הנדון: חוות דעת הנדסית, ביקורת מבנים


א.ג.נ שלום רב,

עם תום שנת הבדק הננו מצרפים בזאת חוות דעת הנדסית עבור בדק בית שבוצע בדירתנו בתאריך __________.

נבקשכם לתאם עימנו את מועד ביצוע התיקונים.

כמו כן לאור הליקויים הרבים בריצוף וההמלצות בחוות הדעת, נזדקק לדיור חלופי לזמן התיקונים.

כמו כן לאור הליקויים הרבים והמפושטים בצנרת וההמלצות בחוות הדעת, נזדקק לדיור חלופי לזמן התיקונים.

זאת בכדי שנוכל להמציא רשימת ליקויי בניה מקצועית מסודרת ומפורטת במעמד פרוטוקול המסירה.

נא אשרו כניסת איש מקצוע לדירתנו ביום _____________ בשעה ___________.

נודה על התייחסותכם בהקדם.

בתודה,

משפחת _________

כתובת מדוייקת_________________

טלפון/ים__________________

מכתב לפני פגישת פרוטוקול מסירה

בס"ד
תאריך

הנדון: פרוטוקול מסירה

א.ג.נ

בהמשך להודעתכם מתאריך __________ ובה אנו נדרשים להגיע לדירה לשם ביצוע פרוטוקול מסירה ראשוני, אנו מבקשים לבצע בדק בית ע"י מהנדס – טרום הפרוטוקול.

זאת בכדי שנוכל להמציא רשימת ליקויי בניה מקצועית מסודרת ומפורטת במעמד פרוטוקול המסירה.

נא אשרו כניסת איש מקצוע לדירתנו ביום _____________ בשעה ___________.

נודה על התייחסותכם בהקדם.

בתודה,

משפחת _________

כתובת מדוייקת_________________

טלפון/ים__________________

מכתב להגשת חוות דעת הנדסית ראשונית

בס"ד
תאריך
הנדון: קבלת מפתח בדירתנו

א.ג.נ

בתאריך __________ קיבלנו את המפתח לדירתנו.

עם קבלת המפתח הזמנו מהנדס אשר איתר ליקויי בניה בדירה.

מצ"ב חוות דעת הנדסית ובה מפורטים הליקויים ומיקומם.

נודה על התייחסותכם בהקדם.

בתודה,

משפחת _________

כתובת מדוייקת_________________

טלפון/ים__________________