תפארת בדק בית וליקויי בניה - ממצאים של בדיקת דירה מקבלן לפני מסירה
חיפוש באתר
לקוחות ממליצים
דוחות בדיקה לדוגמה
תפארת בתקשורת
ראיון עם מנכ"ל תפארת עורך הדין יצחק אפרתי במבט לחדשות
סרטון תדמית של חברת תפארת ביקורת מבנים

ממצאים של בדיקת דירה מקבלן לפני מסירה

במהלך בדיקת דירה מקבלן מהנדס בדק בית יכול לאתר מספר רב של ליקויי בניה וחריגות בניה. דוגמה מצוינת לכך היא הממצאים של בדיקת בדק בית שבוצעה לאחרונה בדירה חדשה על ידי חברתנו.

חוות הדעת ההנדסית בוצעה על ידי מהנדס בדק בית הרשום בפנקס מהנדסים ואדריכלים משנת 1999 ובעל כל הרישיונות הנדרשים לביצוע בדיקת בדק בית. חוות הדעת ההנדסית הנה תחליף לעדות בבית משפט במקרה של סכסוך מול הקבלן.
הבדיקה בדירה נעשתה על התבססות תקנון התכנון והבנייה, הוראות למתקני תברואה, תקנים ומפרטים של מכון התקנים הישראלי, מחירון "דקל", הספר הכחול וכמובן ביקור מהנדס בדק הבית במבנה עצמו. במהלך הבדיקה נעזר מהנדס בדק הבית בכלי בדק בית שונים כגון פלס מים דיגיטלי, לייזר מד מרחק, מד רטיבות דיגיטאלי, מטר למדידה ועוד. בדיקת בדק הבית הנה ברובה וויזואלית תוך הסתייעות בשימוש אמצעי מדידה כמקובל באיתור ליקויי בניה.

ליקויי בניה של שלד

מהנדס בדק הבית בחן את חדרי השינה ומצא שחדר השינה המרכזי נבנה ברוחב קטן מ-2.6 מטר בשטח מינימלי של 8 מטר מרובע. מידות אלו אינן מידות תקניות לחדר שינה מרכזי, מה שמהווה חריגת בניה משמעותית אשר פוגעת בערך הדירה. במקרים כאלו נדרשת הערכת שמאי מקרקעין לצורך הערכת ירידת הערך של הדירה. חריגות בניה שכאלו יכולים להימצא גם בדירות חדשות מקבלן, ולכן בדיקת דירה חדשה מקבלן לפני קבלת המפתח היא כל כך חשובה.

ליקוי איטום ורטיבות

במהלך בדיקת הדירה החדשה התגלו כתמי רטיבות במקומות שונים בדירה אשר מעידים על בעיית רטיבות כוללת בנכס. מהנדס בדק הבית איתר כתמי רטיבות בקירות מעל הפנלים בחדר הדיור, בקירות מעל הפנלים בחדר השינה במפלס הכניסה ובקירות מעל הפנלים בחד השינה של ההורים. רטיבות היא ליקוי בניה מאוד חריף שיכול לעשות נזק רק לקירות המבנה. אם מהנדס בדק בית מאתר רטיבות כלשהי, נדרש לאתר את מקור הרטיבות ולתקנו על פי התקנות המקצועיות.
בנוסף על כך, התגלתה תפרחת מעל המותר באריחי הרצפה בשיעור של 50 נקודות במכשיר מד הלחות. התפרחות כנראה נוצרו עקב רטיבות כלואה בשכבת החול אשר מתחת לאריחים. במקרים כאלו נדרש לפרק את הריצוף אריח אחר אריח, לסלק את שכבת המצע הרטובה ולהניח אריחים על מצע יבשה על פי התקן הישראלי.

ליקויי עבודת נגרות

במהלך בדיקת הדירה התגלו מספר עבודות נגרות שאינן עומדות בסטנדרטים הנדרשים. דלתות ארונות המטבח אינן מותאמות בצורה מושלמת למטבח עצמו, יש סטיות של גובה וסגירה לא תקינה של הארונות. יש להזמין מחדש את הנגר שביצע את עבודות הגימור וההתקנה של ארונות המטבח להשלים את התיקונים הנדרשים.

עבודות אינסטלציה לא גמורות

במהלך בדיקת הדירה של מהנדס בדק הבית נמצא שההתקנה של מערכות האינסטלציה אינן הושלמו כנדרש. טרם הורכבו צינורות ניקוז בגג מעל הכניסה לבית, טרם הורכב כיור בחדר השירות על פי תכנית המכר וטרם הורכבו ארונות רכזות המים בשני המפלסים. יש לאשר את קבלת המפתח רק לאחר השלמת עבודות אלו על ידי הקבלן.

ליקויי בניה בתשתית החשמל

ליקוי בניה שכיח בדירות חדשות מקבלן הוא אי סימון הנתיכים בלוח החשמל, זאת בניגוד לתקנות החשמל סעיף 14 הקובע כי מבטחים, מפסקים וציוד המשמש למדידה, בקרה והתרעה יסומנו בהתאם לייעודם. בלוח הבקרה הראשי יסומנו גם ההדקים המוליכים המחוברים אליהם.
בנוסף ללוח החשמל, אותרו מספר שקעי חשמל רופפים ברחבי הדירה. על הקבלן לחזק את השקעים הרופפים כנדרש על פי סעיף 5 בתקנות החשמל בנוגע להתקנת מעגלים סופיים המורה שציוד חשמלי של מעגל סופי יותקן באופן שקביעתו לא תתרופף תוך שימוש תקין בו. 
  לקבלת הצעת מחיר
  המלצות לקוחות

  מר אפרתי הנכבד שלום .
  איש יקר אני מודה לך על עזרתך בקשיים שנצברו מול הקבלן עצותיך המקצועיות וחוות הדעת שסיפקתם פתרו עבור הקבלן והן עבורנו את כל המחלוקות.
  שני דודל פתח תקוה.

  לכבוד תפארת.....
  הנדון: ליקויי בניה.
  מר אפרתי רצינו להביע בפניך את תודתנו לכל העזרה שנתת לנו מיום כניסתנו לדירה החדשה ועד להבאתה למצב ראוי ומושלם לדיור.
  תודה רבה
  זוננשיין מירב ומוטי.

  לכבוד מר אפרתי מנכ"ל תפארת.....
  שולח לך שי צנוע זה בצירוף מכתבי לאות הערכה והוקרה על עזרתך בהתמודדות עם הקבלן .

  לכבוד תפארת...
  לידי המנכ"ל מר אפרתי
  ברצוננו להודות על היחס החם והעזרה שנתת לנו בנושא ליקויי הבניה בסופו של יום הקבלן חוייב לשלם לנו סך 45,000 ₪ בעקבות הליקויים שבדוח שביצעתם עבורנו..
  בתודה
  רונן וחגית ערוסי.
  לכבוד חברת תפארת.....
  הנדון : הערכה רבה בעזרה שנתתם לנו.
  בפנייתנו לחברתכם עמדו בפנינו עוד 2 הצעות שקיבלנו מקולגות שלכם, הצעות אף זולות מהצעתכם. אך ב"ה משהו בקול וביחס שנשמע כבר מההתחלה בצד השני של הקו שכנע אותנו לבחור בכם. היום בתום התהליך אנו ממש ממש מודים לה שבחרנו בכם. התוצאה מדהימה- קיבלנו מהקבלן תיקונים ע"ס הנחייתכם( נציין בזאת שליפני חוות הדעת לא עזרה שום פניה שפנינו לקבלן!!) וכן פוצינו בחניה נוספת בשווי לא מועט.
  תודה רבה ויישר כוח.
  הצטרף אלינו לפייסבוק!