תפארת בדק בית וליקויי בניה - שנת הבדק
חיפוש באתר
לקוחות ממליצים
דוחות בדיקה לדוגמה
תפארת בתקשורת
ראיון עם מנכ"ל תפארת עורך הדין יצחק אפרתי במבט לחדשות
סרטון תדמית של חברת תפארת ביקורת מבנים
שנת בדק הינו פרק זמן המוגדר בחוק מכר דירות שבו תיבדק הדירה תוך כדי שימוש סדיר על עצם היותה ראויה למגורים.
שנת בדק מתחילה מיום חתימת הדייר על פרוטוקול המסירה ועד לתום שנה.
חשוב מאוד שתהליך בדק בית ייעשה ע"י הרוכש במהלך שנת הבדק וההודעה בדבר הימצאות הליקויים תימסר למוכר גם היא במהלך תקופת הבדק, כל זאת בצירוף דרישה בכתב לביצוע התיקונים.
במידה והרוכש אינו מודיע למוכר במהלך שנת הבדק על הליקויים, עלול הדבר להיראות כוויתור על זכויות הרוכש בדבר התיקונים.

תום שנת בדק

ליקויים שיתגלו לאחר שנת הבדק והינם בתוך תקופת האחריות ניתן לדרוש מהמוכר את תיקונם ובלבד שיוכח שלא נגרמו ע"י הדייר.
המלצה: כל פניה בדבר ליקויי בניה אשר תעשה במהלך שנת בדק מומלץ לתעדה באופן רשמי, וכן יש לדרוש כל תגובה מהקבלן בכתב (תוך כדי דרישה מוגדרת בזמן).
המלצה: ייתכן כי אופי התיקון אשר המוכר יצטרך לבצע בדירתכם מקנה לדייר את הזכות לדיור חלופי. ניתן לברר זאת בחוק במכר דירות או בהתייעצות עם מומחינו.

בדיקה הנדסית מומלץ להפקיד בידיהם של מומחים.
להם הכלים הידע ההכשרה והניסיון לביצוע בדיקה תכליתית.

שנת הבדק

ראיון בערוץ 10 עם מנכ"ל חברת תפארת
  לקבלת הצעת מחיר
  המלצות לקוחות

  מר אפרתי הנכבד שלום .
  איש יקר אני מודה לך על עזרתך בקשיים שנצברו מול הקבלן עצותיך המקצועיות וחוות הדעת שסיפקתם פתרו עבור הקבלן והן עבורנו את כל המחלוקות.
  שני דודל פתח תקוה.

  לכבוד תפארת.....
  הנדון: ליקויי בניה.
  מר אפרתי רצינו להביע בפניך את תודתנו לכל העזרה שנתת לנו מיום כניסתנו לדירה החדשה ועד להבאתה למצב ראוי ומושלם לדיור.
  תודה רבה
  זוננשיין מירב ומוטי.

  לכבוד מר אפרתי מנכ"ל תפארת.....
  שולח לך שי צנוע זה בצירוף מכתבי לאות הערכה והוקרה על עזרתך בהתמודדות עם הקבלן .

  לכבוד תפארת...
  לידי המנכ"ל מר אפרתי
  ברצוננו להודות על היחס החם והעזרה שנתת לנו בנושא ליקויי הבניה בסופו של יום הקבלן חוייב לשלם לנו סך 45,000 ₪ בעקבות הליקויים שבדוח שביצעתם עבורנו..
  בתודה
  רונן וחגית ערוסי.
  לכבוד חברת תפארת.....
  הנדון : הערכה רבה בעזרה שנתתם לנו.
  בפנייתנו לחברתכם עמדו בפנינו עוד 2 הצעות שקיבלנו מקולגות שלכם, הצעות אף זולות מהצעתכם. אך ב"ה משהו בקול וביחס שנשמע כבר מההתחלה בצד השני של הקו שכנע אותנו לבחור בכם. היום בתום התהליך אנו ממש ממש מודים לה שבחרנו בכם. התוצאה מדהימה- קיבלנו מהקבלן תיקונים ע"ס הנחייתכם( נציין בזאת שליפני חוות הדעת לא עזרה שום פניה שפנינו לקבלן!!) וכן פוצינו בחניה נוספת בשווי לא מועט.
  תודה רבה ויישר כוח.
  הצטרף אלינו לפייסבוק!