תפארת בדק בית וליקויי בניה - Inspection de l’habitat
חיפוש באתר
לקוחות ממליצים
דוחות בדיקה לדוגמה
תפארת בתקשורת
ראיון עם מנכ"ל תפארת עורך הדין יצחק אפרתי במבט לחדשות
סרטון תדמית של חברת תפארת ביקורת מבנים
Mazal Tov! A la bonne heure vous avez acheté une nouvelle maison! 
Bien évidemment vous avez vérifié le quartier, le voisinage, les établissements éducatifs, les services communautaires ... 
Mais avez-vous réalisé une inspection d'habitat? Qu'en est-il des défauts de construction? Ne vous inquiétez pas, nos experts sont à votre service pour effectuer une inspection. 

Vous êtes sur le point d'acheter un appartement de seconde main? Félicitation!
Mais avez-vous fait ou envisager une inspection d'habitat? 
Il est important d'effectuer une inspection pour plusieurs raisons: tout d'abord pour être sur de votre acquisition, l'autre raison est que les défauts de construction peuvent être critiques pour votre sécurité ainsi que pour la revente de votre bien. Même si les défauts paraissent "négligeables", un test d'ingénierie peut vous aider à négocier le prix de l'appartement, tout comme l’inspection d’un véhicule avant l'achat.
Tiferet – Inspection de l’Habitat
La société Tiferet est engagé dans le contrôle des défauts de construction,d'inspection de structures , d'inspection d'habitat, pour les maisons neuves et les maisons en préachat, et ce depuis 1994. Elle est l’une des sociétés les plus importantes et réputées dans ce domaine.
Nos experts sont à votre disposition  pour effectuer des tests d’ingénierie sur votre bien  immobilier, en soumettant des examens à l'entrepreneur pourl'année examinée .
Tiferet - Ingénieurs spécialisés en inspection des constructions
 1. Nos ingénieurs ont une grande expérience dans la détection de défauts de construction ainsi que dans les inspections d'habitat. Ils sont certifiés en tant qu'experts par la Cour Israélienne et au nom de l'Association des Ingénieurs et Architectes
 2. Nos ingénieurs sont certifiés membres de l'Association des Architectes et Ingénieurs et sont inscrits au tribunal en tant qu'ingénieurs spécialisés dans la détection des défauts de construction et de l’inspection d'habitat.
 3. Les ingénieurs «Tiferet» travaillent exclusivement avec vous, commanditaire de l’inspection et ne représentent en aucun cas votre entrepreneur. Le rapport fournit par "Tiferet" est objectif et totalement indépendant de votre entrepreneur.
 4. Nos ingénieurs ont une vaste expérience en témoignages devant la Cour et leur témoignage est toujours professionnel et fiable.
 5.  
Devis d'ingénierie
Après la visite de notre ingénieur, nous délivrons un devis d'ingénierie, un rapport détaillé avec une liste de tous les défauts trouvés dans la propriété, accompagné de  références et citations législatives pertinentes ainsi que le coût estimatif des réparations, pour réparer, ou recevoir des indemnités si le défaut est incorrigible. 
Les opinions des ingénieurs "tiferet" sont influentes, elles répondent à toutes les normes de justice et n'ont jamais été désapprouvées par le tribunal. 
Chaque devis d'inspection d'habitat est accompagné de photographies de la propriété, soutenant l'expertise de l'ingénieur.
Les avis sont accompagnés d'une déclaration de véracité qui constitue une preuve légale sous serment. 
Le devis des réparations et/ou indemnités que nous vous soumettons est unique. Il donne au juge ou au  procureur la capacité d'analyser les lacunes selon les faits, les références, la location, les avis de réparations, la valeur et l’estimation de l’habitation. 

Nous sommes là pour vous aider à utiliser tous vos droits face à l'entrepreneur. 
Appelez maintenant la société la plus ancienne et la plus professionnelle d'Israël et demandez une inspection d'habitat

Inspection de l’habitat

ראיון בערוץ 10 עם מנכ"ל חברת תפארת
  לקבלת הצעת מחיר
  המלצות לקוחות

  מר אפרתי הנכבד שלום .
  איש יקר אני מודה לך על עזרתך בקשיים שנצברו מול הקבלן עצותיך המקצועיות וחוות הדעת שסיפקתם פתרו עבור הקבלן והן עבורנו את כל המחלוקות.
  שני דודל פתח תקוה.

  לכבוד תפארת.....
  הנדון: ליקויי בניה.
  מר אפרתי רצינו להביע בפניך את תודתנו לכל העזרה שנתת לנו מיום כניסתנו לדירה החדשה ועד להבאתה למצב ראוי ומושלם לדיור.
  תודה רבה
  זוננשיין מירב ומוטי.

  לכבוד מר אפרתי מנכ"ל תפארת.....
  שולח לך שי צנוע זה בצירוף מכתבי לאות הערכה והוקרה על עזרתך בהתמודדות עם הקבלן .

  לכבוד תפארת...
  לידי המנכ"ל מר אפרתי
  ברצוננו להודות על היחס החם והעזרה שנתת לנו בנושא ליקויי הבניה בסופו של יום הקבלן חוייב לשלם לנו סך 45,000 ₪ בעקבות הליקויים שבדוח שביצעתם עבורנו..
  בתודה
  רונן וחגית ערוסי.
  לכבוד חברת תפארת.....
  הנדון : הערכה רבה בעזרה שנתתם לנו.
  בפנייתנו לחברתכם עמדו בפנינו עוד 2 הצעות שקיבלנו מקולגות שלכם, הצעות אף זולות מהצעתכם. אך ב"ה משהו בקול וביחס שנשמע כבר מההתחלה בצד השני של הקו שכנע אותנו לבחור בכם. היום בתום התהליך אנו ממש ממש מודים לה שבחרנו בכם. התוצאה מדהימה- קיבלנו מהקבלן תיקונים ע"ס הנחייתכם( נציין בזאת שליפני חוות הדעת לא עזרה שום פניה שפנינו לקבלן!!) וכן פוצינו בחניה נוספת בשווי לא מועט.
  תודה רבה ויישר כוח.
  הצטרף אלינו לפייסבוק!