תפארת בדק בית וליקויי בניה - Tests des défauts de construction
חיפוש באתר
לקוחות ממליצים
דוחות בדיקה לדוגמה
תפארת בתקשורת
ראיון עם מנכ"ל תפארת עורך הדין יצחק אפרתי במבט לחדשות
סרטון תדמית של חברת תפארת ביקורת מבנים

Tests des défauts de construction

Tests des défauts de construction

L'achat d'un appartement est l'une des transactions les plus importantes et coûteuses durant notre vie, il est donc fortement recommandé de scrupuleusement vérifier que le bien est "propre" de tout défaut de construction. Les mots «défauts de construction» représentent un concept complexe d'obligations auxquelles l'entrepreneur doit répondre. Un appartement non conforme aux lois de planification de construction comprend des défauts. Cela peut être un appartement où tous les éléments ne sont pas conformes aux normes ou un appartement où la construction du squelette n'est pas conforme aux règlements.


Défauts de construction - Etanchéité et humidité

Le phénomène de l'humidité dans les appartements est une des lacunes les plus graves. Les causes d'humidité peuvent être nombreuses et variées. L'humidité peut être due à une conduite d'eau qui fuit, à des tuyaux défectueux ou inadéquats, à des isolants extérieurs d'étanchéité mal conçus causant la pénétration des eaux de pluie et encore bien d'autres facteurs. Malgré l'existence de technologies et de matériaux permettant une étanchéité efficace des appartements, la mise en œuvre effective et le niveau professionnel de l'opération n'est pas toujours suffisant et est souvent la source de la plupart des problèmes d'étanchéité.

Défauts de construction - Planchers

Il existe également dans les planchers un large éventail de défauts caractéristiques de construction. Certains peuvent être dus à un mauvais matériel de fabrication ne répondant pas à la norme existante (Norme israélienne 6). Les défauts visibles sont les trous, les éraflures, les différences de teintes. La pose du plancher peut être mal effectuée et causer entre autre des gondolements et des imperfections.

Autres défauts de construction

La société "Tiferet" vérifie pour vous tous les types de dommages et rédige des rapports appuyés de références précises aux normes et aux lois. Ainsi nous tarifons les coûts de réparation de défauts de construction qui ont été trouvés. 
Selon la "Loi de Ventes d'Appartements" il est défini un engagement entre l'acheteur et le vendeur,  à l'article 4 de la loi. Dans la définition de l'engagement de l'acheteur il est clairement stipulé que l’acheteur peut  " aviser l'entrepreneur d'un défaut remarqué à la remise de l'appartement, si il en fait part au vendeur pendant la période d'une année depuis la vente ... " 
Il est donc clairement convenu que la prise de connaissance des défauts de construction est sous la responsabilité de l'acheteur. Et le plus tôt sera le mieux.
Recommandation: Faites appel aux experts en inspection d'habitat et défauts de construction au moment de la remise des clés et ainsi évitez que les entrepreneurs fuient leurs responsabilités. 

Le nombre possible de défauts de construction est grand. Nous ne pouvons les détailler tous ici et cela n’est pas utile, mais nous trouvons qu'il est nécessaire d'introduire au moins quelques-uns de ces défauts de construction les plus courants afin de vous informer de l'importance et des conséquences qu'ils peuvent engendrer si ils ne sont pas traités de manière adéquate. 
Vous êtes invités à consulter les experts de Tiferet pour tout sujet relatif aux inspections d'habitats et de détection de défauts de construction. 
Nos ingénieurs possèdent une vaste expérience dans la détection de défauts de construction. Ils sont reconnus comme experts au nom de la Cour et au nom de l'Association des Ingénieurs et des Architectes.
ראיון בערוץ 10 עם מנכ"ל חברת תפארת
  לקבלת הצעת מחיר
  המלצות לקוחות

  מר אפרתי הנכבד שלום .
  איש יקר אני מודה לך על עזרתך בקשיים שנצברו מול הקבלן עצותיך המקצועיות וחוות הדעת שסיפקתם פתרו עבור הקבלן והן עבורנו את כל המחלוקות.
  שני דודל פתח תקוה.

  לכבוד תפארת.....
  הנדון: ליקויי בניה.
  מר אפרתי רצינו להביע בפניך את תודתנו לכל העזרה שנתת לנו מיום כניסתנו לדירה החדשה ועד להבאתה למצב ראוי ומושלם לדיור.
  תודה רבה
  זוננשיין מירב ומוטי.

  לכבוד מר אפרתי מנכ"ל תפארת.....
  שולח לך שי צנוע זה בצירוף מכתבי לאות הערכה והוקרה על עזרתך בהתמודדות עם הקבלן .

  לכבוד תפארת...
  לידי המנכ"ל מר אפרתי
  ברצוננו להודות על היחס החם והעזרה שנתת לנו בנושא ליקויי הבניה בסופו של יום הקבלן חוייב לשלם לנו סך 45,000 ₪ בעקבות הליקויים שבדוח שביצעתם עבורנו..
  בתודה
  רונן וחגית ערוסי.
  לכבוד חברת תפארת.....
  הנדון : הערכה רבה בעזרה שנתתם לנו.
  בפנייתנו לחברתכם עמדו בפנינו עוד 2 הצעות שקיבלנו מקולגות שלכם, הצעות אף זולות מהצעתכם. אך ב"ה משהו בקול וביחס שנשמע כבר מההתחלה בצד השני של הקו שכנע אותנו לבחור בכם. היום בתום התהליך אנו ממש ממש מודים לה שבחרנו בכם. התוצאה מדהימה- קיבלנו מהקבלן תיקונים ע"ס הנחייתכם( נציין בזאת שליפני חוות הדעת לא עזרה שום פניה שפנינו לקבלן!!) וכן פוצינו בחניה נוספת בשווי לא מועט.
  תודה רבה ויישר כוח.
  הצטרף אלינו לפייסבוק!